فیزیک سال دوم محاسبه نیروی گرانش

حجم فایل : 444.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
محاسبه نیروی گرانش نیروی گرانش شتاب گرانش در سطح سیاره ای که جرم و حجمش 8 برابر جرم و حجم کره زمین است. چند برابر شتاب گرانش در سطح زمین است؟(می توان سیارات را به شکل کره در نظر گرفت)
تا چه ارتفاعی بر حسب شعاع زمین بالا برویم تا شتاب گرانش آن 25 برابر کمتر از شتاب گرانش در سطح زمین شود؟ پایان...